Bảo hành toàn bộ máy photocopy

- 3 năm/600 000 trang

Tiết kiệm & an tâm sử dụng

Máy photocopy mới 100%

- Tốc độ copy-in: 40 trang/phút
- Copy, in, scan 2 mặt tự động

850.000đ/tháng (miễn phí 3000trang)