Các nhà phân tích và tổ chức chứng nhận nổi tiếng trong ngành, các ấn phẩm công nghệ và thậm chí người dùng cuối đã công nhận các sản phẩm, phần mềm và giải pháp mạng của chúng tôi là giải pháp tài liệu sáng tạo. Hàng tiêu dùng lâu dài của chúng tôi, giảm bảo trì người dùng, trình điều khiển in chung và các tiện ích mạng, kết hợp với tổng chi phí sở hữu thấp huyền thoại KYOCERA, đã khiến chúng tôi trở thành lựa chọn số một trong kinh doanh.

MODEL NO.CATEGORYAWARDS & CERTIFICATES
KYOCERA COMPANYCompanySummer 2016 BLI Pick Award –
Outstanding Achievement in Innovation for its Waste Toner
Design
TEACHING ASSISTANTBusiness ApplicationsWinter 2017 BLI Pick Award –
Outstanding Education Solution
PINPOINT SCAN 3Business Applications2017 BLI Gold Rating
COLOR MFPSColor MFPsBLI Most Reliable Color Copier MFP Brand Award 2018-2021
ECOSYS M6635CIDNColor MFPsBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS M6630CIDNColor MFPsBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS M8130CIDNColor MFPs2017Good Design AwardBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS M8124CIDNColor MFPsBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
TASKALFA 8052CIColor MFPsSummer 2017 BLI Pick Award –
Outstanding 70-to 80-ppm Color Copier MFP2017 BLI Highly RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0Common Criteria
ECOSYS M5526CDWColor MFPsiF Design Award 20172016 Good Design AwardBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS M5526CDNColor MFPsBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS M5521CDWColor MFPsBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS M5521CDNColor MFPsBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
TASKALFA 6052CIColor MFPs2017 BLI Highly RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0Common Criteria
TASKALFA 5052CIColor MFPsSummer 2017 BLI Pick Award –
Outstanding 50-ppm Color Copier MFP2017 BLI Highly RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0Common Criteria
TASKALFA 4052CIColor MFPsSummer 2017 BLI Pick Award –
Outstanding 40-ppm Color Copier MFP2017 BLI Highly RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0Common Criteria
TASKALFA 3252CIColor MFPs2016 BLI Highly RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0Common Criteria
TASKALFA 2552CIColor MFPsSummer 2017 BLI Pick Award –
Outstanding 25-ppm Color Copier MFP2017 BLI Highly RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0Common Criteria
TASKALFA 406CIColor MFPsSummer 2016 BLI Pick Award –
Outstanding A4 Color MFP for Mid-Size to Large Workgroups2016 BLI Highly Recommended2015 Good Design AwardBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0Common Criteria
TASKALFA 356CIColor MFPs2015 Good Design AwardBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0Common Criteria
TASKALFA 306CIColor MFPsBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS M3660IDNMono MFPsBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS M3645IDNMono MFPsBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS M3645DNMono MFPsBlue Angel eco label
ECOSYS M3145DNMono MFPsBlue Angel eco label
TASKALFA 9002IMono MFPsSummer 2018 BLI Pick Award –
Outstanding 90-ppm Copier MFPBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
TASKALFA 4012IMono MFPsBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0Common Criteria
TASKALFA 3212IMono MFPsBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0Common Criteria
ECOSYS M4132IDNMono MFPs2017 Good Design AwardBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS M4125IDNMono MFPsBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
TASKALFA 8002IMono MFPsWinter 2018 BLI Pick Award –
Outstanding 80-ppm Copier MFP2017 BLI Highly RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0Common Criteria
TASKALFA 7002IMono MFPsWinter 2018 BLI Pick Award –
Outstanding 70-ppm Copier MFP2017 BLI Highly RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0Common Criteria
ECOSYS M2640IDWMono MFPsWinter 2018 BLI Pick Award –
Outstanding Multifunction Printer for Small WorkgroupsiF Design Award 20172016 Good Design AwardBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS M2540DNMono MFPsBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS M2040DNMono MFPsBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
TASKALFA 3511IMono MFPs2017 BLI Highly RecommendedENERGY STAR V2.0Common Criteria
TASKALFA 3011IMono MFPs2017 BLI Highly RecommendedENERGY STAR V2.0Common Criteria
TASKALFA 6002IMono MFPsWinter 2018 BLI Pick Award –
Outstanding 60-ppm Copier MFP2017 BLI Highly RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0Common Criteria
TASKALFA 5002IMono MFPsWinter 2018 BLI Pick Award –
Outstanding 50-ppm Copier MFP2017 BLI Highly RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0Common Criteria
TASKALFA 4002IMono MFPsWinter 2018 BLI Pick Award –
Outstanding 40-ppm Copier MFP2017 BLI Highly RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0Common Criteria
ECOSYS M3560IDNMono MFPsWinter 2015 BLI Pick Award –
Outstanding Achievement in Energy Efficiency2014 BLI RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS M3550IDNMono MFPsWinter 2015 BLI Pick Award –
Outstanding A4 Monochrome MFP for
Mid-Size to Large WorkgroupsWinter 2015 BLI Pick Award –
Outstanding Achievement in Energy Efficiency2014 BLI Highly RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS M3540IDNMono MFPs2014 BLI Highly RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS M3040IDNMono MFPsBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS M3540DNMono MFPs2014 BLI RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS M3040DNMono MFPsBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
TASKALFA 2201Mono MFPs2015 BLI RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
TASKALFA 2200Mono MFPsBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
TASKALFA 1801Mono MFPsBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
TASKALFA 1800Mono MFPs2015 BLI RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS FS-1125MFPMono MFPs2013 BLI RecommendedENERGY STAR V2.0
ECOSYS FS-1025MFPMono MFPsENERGY STAR V2.0
ECOSYS FS-1120MFPMono MFPsENERGY STAR V2.0
ECOSYS FS-1020MFPMono MFPs2013 BLI RecommendedENERGY STAR V2.0
ECOSYS P7240CDNColor PrintersBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS P6235CDNColor PrintersBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS P6230CDNColor PrintersBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS P8060CDNColor PrintersBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS P5026CDWColor PrintersiF Design Award 20172016 Good Design AwardENERGY STAR V2.0
ECOSYS P5026CDNColor PrintersENERGY STAR V2.0
ECOSYS P5021CDWColor PrintersENERGY STAR V2.0
ECOSYS P5021CDNColor PrintersENERGY STAR V2.0
ECOSYS P3060DNMono Printers2017 BLI Highly RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS P3050DNMono Printers2017 BLI Highly RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS P3045DNMono Printers2017 BLI Highly RecommendedBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS P2040DWMono PrintersWinter 2018 BLI Pick Award –
Outstanding Printer for Small WorkgroupsiF Design Award 2017Blue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS P2040DNMono PrintersBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS P2235DNMono PrintersBlue Angel eco labelENERGY STAR V2.0
ECOSYS P4040DNMono PrintersENERGY STAR V2.0
ECOSYS FS-1060DNMono Printers2012 BLI RecommendedENERGY STAR V2.0
ECOSYS FS-1040Mono Printers2013 BLI RecommendedENERGY STAR V2.0
ECOSYS FS-9530DNMono Printers2008 BLI Highly RecommendedENERGY STAR V2.0
ECOSYS FS-9130DNMono Printers2007 BLI Highly Recommended

 

0 Item | 0
View Cart