Hiểu được tầm quan trọng ngày càng tăng của màu sắc trong giao tiếp kinh doanh, KYOCERA đã phát triển một loạt các sản phẩm màu. Với khả năng sao chép, in và quét màu tiêu chuẩn kết hợp với các tùy chọn xử lý và hoàn thiện giấy tiên tiến, các thiết bị này có khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất tài liệu màu của tất cả các loại hình kinh doanh.

St: Standard, Op: Optional, X: Not Available

Model No.A3/A4Printing Tốc độ(A4)
(Mono/Color)
PrintCopyScanFax
ECOSYS M8124cidnA3/A424/24StStStOt
ECOSYS M8130cidnA3/A430/30StStStOt
TASKalfa 2552ciA3/A425/25StStStOt
TASKalfa 3252ciA3/A432/32StStStOt
TASKalfa 4052ciA3/A440/40StStStOt
TASKalfa 5052CIA3/A450/50StStStOt
TASKalfa 2553ciA3/A425/25StStStOt
TASKalfa 3253ciA3/A432/32StStStOt
TASKalfa 4053ciA3/A440/40StStStOt
TASKalfa 5053ciA3/A450/50StStStOt
TASKalfa 6053ciA3/A460/55StStStOt
TASKalfa 8353ciA3/A483/70StStStOt
TASKalfa 2554ciA3/A425/25StStStOt
TASKalfa 3554ciA3/A435/35StStStOt
TASKalfa 4054ciA3/A440/40StStStOt
TASKalfa 5054ciA3/A450/50StStStOt
TASKalfa 6054ciA3/A460/60StStStOt
TASKalfa 7054ciA3/A470/70StStStOt
ECOSYS M6630cidnA430/30StStStSt
ECOSYS M6635cidnA435/35StStStSt